Encyklopedie Plzně

Povodně ze září 1890

Povodně ze září 1890


 • 2. 9. 1890 (2.–5. 9. 1890)


 • ulice

  Lední / Ledová
  Nádražní
  Pražská + Poděbradova třída
  Sirková
  Solmsova

  další ulice (2)...

 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Léto roku 1890 bylo mimořádně deštivé. Již v úterý 2. září dopoledne byla Plzeň informována o očekávaném zvýšení hladiny Radbuzy, proto byly zřízeny permanentní služby policejní stráže a hasičského sboru.

  Během den voda stoupala a proud sílil. Na železném Pražském mostě byly drženy hlídky, které odstrkávaly připlouvající trosky po řece. Voda na Radbuze se dostala na 4 m 90 cm nad normální stav. V téže době voda zaplavila Nádražní třídu, LedníSirkovou ulici s okolními zahradami. O 10 hodině se voda vylila u Královského mostu (před dnešní budovou muzea) a valila se přes Královské nábřeží, Solmsova[Solmsovou ulicí do Poděbradovy třídy. Tam dosáhla již 1 metru. Pod vodou byla i Střelecká ulice a městský park.

  Dopravu v zaplavené Obcizně, Střelecké ulici a v městském parku zajišťovaly loďky. V této době byly pod vodou, kromě již zmíněných, i další ulice na Pražském předměstí, ale také ulice na předměstí Saském. Dopoledne se pokračovalo s přesunem osob z nejvíce postižených domů (na 52 osob). Ještě dopoledne byly dokončeny lávky v NádražníPoděbradově třídě. Před polednem však začala voda ustupovat.

  Ve čtvrtek 4. září se dalo již v ulicích pohybovat a začalo se tak s vyklízením zatopených obchodů v Poděbradově třídě.

  Voda se však ještě naposledy začala zvedat, ale posléze opět ustoupila a klesala už i v řečišti.

  V pátek se prolomil Červený most. Tento i další mosty a lávky v záplavové oblasti byly poté ohledány a byla podána zpráva o jejich stavu, zda jsou způsobilé pro jízdu i pro pěší. Taktéž se ukazovaly škody na silnicích, v nichž voda vytvořila výmoly. Škody byly na mnoha domech, bytech, obchodech, ale zaplaveny byly i blízké továrny nebo také Budilova aréna na Obcizně.


 • zajímavosti

  Městská plovárna byla dobře připravena na velkou vodu – dveře kabin byly otevřeny, náčiní bylo vyneseno a sama plovárna byla uchycena na 18 místech jak provazy, tak řetězy. Zároveň u ní byla držena stráž, mající na starosti odstrkování toho, co s sebou velká voda přinese. Ovšem nápor vody neustála.

  Do zaplavených území se dostavili i někteří členové městské rady a osobně řídili dohled nad pracemi. Vedle nich se dostavil i purkmistr Josef Krofta s místodržitelem hrabětem Thunem, jenž zde byl na oficiální návštěvě.

  Nájemníci z ohrožených bytů byli vynášeni za pomoci vozů a loděk.


 • obrazy

  img0045.jpg img0046.jpg img0048.jpg img0044.jpg img0042.jpg


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Povodeň z počátku září 1890"


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 17. 06. 2019

Nový železná most přes Radbuzu během povodně z roku 1890. Foto Hrbek. Zdroj: Archiv města Plzně, Místopisná sbírka Ladislava Lábka, kart. 64.