Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň

  Významné osobnosti města Plzeň
  Vyhledání osobnosti


  hledaný výraz
  Nej...

  Osobnosti města

  Tato encyklopedie podává informace o významných plzeňských osobnostech, které svůj život sepjaly s naším městem. Můžete zde nalézt nejen představitele města, ale také nejrůznější umělce, podnikatele, mecenáš, duchovní apod.
  Již ve středověkých a raně novověkých knihách můžeme naleznout jména osob, jež v Plzni vlastnily domy a pozemky, nebo se provinily vůči městskému právu. Řada těchto lidí ale také nějakým způsobem ovlivnila chod našeho města. Bohužel z tohoto období neexistuje příliš mnoho informací o vlastních osobách, ale jak se dostáváme blíže k současnosti, roste i počet údajů k nim. Můžeme tak k jednotlivým jménům přiřadit i jiná data než ta nalezená v městských knihách.


Zdroj: Archiv města Plzně, Národní výbor města Plzně, pobytová evidence, Plzeň 3 - přihláška k pobytu Waizkornová Zdeňka 1