Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň

  Autorský kolektiv


  • Mgr. Tomáš Bernhardt

  • historik – kurátor sbírek
   Pseudonym: Beno
   Kontakt: Národopisné muzeum Plzeňska, sídlo: náměstí Republiky 13, 301 00 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Ondřej Bouček

  • Pseudonym: BO
   poslat zprávu...

  • Mgr. Kateřina Fantová

  • odborná archivářka
   Pseudonym: Fan
   Kontakt: Archiv města Plzně, sídlo: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Bc. Eva Figurová

  • etnografka – kurátorka sbírek
   Pseudonym: FigE
   Kontakt: Národopisné muzeum Plzeňska, sídlo: náměstí Republiky 13, 301 00 Plzeň
   poslat zprávu...

  • PhDr. Dagmar Hudecová

  • historička
   Pseudonym: Hdc
   poslat zprávu...

  • Mgr. Michal Chmelenský

  • etnograf – kurátor sbírek
   Pseudonym: Choni ha-meagel
   Kontakt: Národopisné muzeum Plzeňska, sídlo: náměstí Republiky 13, 301 00 Plzeň
   poslat zprávu...

  • PhDr. Jitka Janečková

  • odborná archivářka
   Pseudonym: JAN
   Kontakt: Archiv města Plzně, sídlo: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Mgr. Andrea Junková

  • archeolog - oddělení prehistorie
   Pseudonym: AJ
   Kontakt: Západočeské muzeum v Plzni, sídlo: Zborovská 40, 301 00 Plzeň,
   poslat zprávu...

  • PhDr. Marie Malivánková Wasková

  • odborná archivářka
   Kontakt: Kontakt: Archiv města Plzně, sídlo: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Mgr. Daniel Metlička

  • odborný archivář
   Pseudonym: DM
   Kontakt: Archiv města Plzně, sídlo: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Mgr. Milan Metlička

  • archeolog – vedoucí oddělení prehistorie
   Pseudonym: MM
   Kontakt: Západočeské muzeum v Plzni, sídlo: Zborovská 40, 301 00 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Mgr. Jiří Orna

  • náměstek ředitele pro správu sbírek a odbornou činnost Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
   poslat zprávu...

  • PhDr. Štěpánka Pflegerová

  • vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií
   Pseudonym: ŠPf
   Kontakt: Archiv města Plzně, sídlo: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň
   poslat zprávu...

  • PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.

  • archivář, ředitel odboru archivnictví a spisové služby
   Pseudonym:
   Kontakt: Státní oblastní archiv v Plzni, sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Mgr. Adam Skála

  • městský archivář v Plzni
   Pseudonym: as
   Kontakt: Archiv města Plzně, sídlo: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Bc. Alena Skalová, DiS.

  • vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace
   Pseudonym: ska
   Kontakt: Archiv města Plzně, sídlo: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň
   poslat zprávu...

  • Mgr. Ivana Skálová

  • poslat zprávu...

  • Alena Trčková

  • poslat zprávu...

  • Mgr. Antonín Zelenka

  • archeolog - oddělení prehistorie
   Pseudonym: AZ
   Kontakt: Západočeské muzeum v Plzni, sídlo: Zborovská 40, 301 00 Plzeň,
   poslat zprávu...