Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň

  Archeologie


  Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality.

  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:
  Vyhledání archeologických lokalit


  hledaný výraz
  ulice
  městská část

  Archeologie

  Tato část Encyklopedie Plzně bude mapovat archeologické výzkumy na území města od nejstarších dob až po rozvinutou sídelní aglomeraci pozdně středověkého a raně novověkého královského města. Jednotlivá hesla se prozatím připravují.