Encyklopedie Plzně

1. listopad v Plzni

1. listopad v Plzni


 • 1. 11. 1918 


 • ulice

  náměstí Republiky

 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Staniční velitelství v Plzni (reorganizováno v listopadu na Posádkové velitelství v Plzni) vydalo Denní rozkaz č. 1 podepsaný majorem Vladimírem Matušem. Zaváděl ve vnějším a vnitřním styku jako jednací jazyk češtinu, velitelem I. praporu České národní milice ustanovoval nadporučíka Karla Svidenského a zmiňoval se též o dalším formování občanské Národní gardy, jejíž řady posílil od 2. listopadu organizovaný nábor uniformovaného členstva Sokola a Dělnické tělovýchovné jednoty.

  Ve Škodových závodech byla přerušena výroba – nejprve do 3. listopadu, nakonec až do 10. listopadu. Výluka ovšem trvala již od 15 hodin 29. října, kdy se osazenstvo podniku zúčastnilo oslav vzniku republiky ve vnitřním městě. Tímto okamžikem vzala za své také militarizace podniku a vojenský dozor. Institucionálně sice obě tato opatření zrušil celoplošně 29. října Národní výbor československý (plzeňský Národní výbor jeho stanovisko 30. října při převzetí podniku a svou vyhláškou v podstatě jen tlumočil), avšak bývalá vojenská správa v Plzni na nich při jednání 31. října ještě stále trvala obdobně jako na své organizační účastni při repatriaci nečeského dělnictva.
  Nová doba vyzvala k odstranění morového sloupu na Velkém náměstí jako symbolu "pobělohorské národní poroby". Stanovisko změnila teprve pod tlakem argumentace Národního výboru v Plzni (Čeněk Fremr, Antonín Havelka, Matouš Mandl, Luděk Pik).


 • prameny, literatura


 • události

  20. 11. 1918
  Omezení výroby ve Škodovce 11. 11. 1918
  Čeština jako úřední jazyk ve Škodovce 7. 11. 1918
  Výročí bitvy na Bílé hoře 3. 11. 1918
  Přísaha dragounského pluku č. 2


 • osoby

  Antonín Havelka
  Matouš Mandl
  Luděk (Ludvík) Pik (Pick)


 • objekty

  Morový sloup
  barokní sloup: náměstí Republiky 0/01


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 09. 2022