Encyklopedie Plzně

Částečné opadnutí nadšení

Částečné opadnutí nadšení


 • 30. 10. 1918 


 • ulice

  náměstí Republiky
  Solní

 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Ve srovnání s předchozími dvěma dny již nadšení v ulicích částečně opadlo. Výrazné vzrušení přineslo vítání propuštěných politických vězňů před radnicí a defilé Národní gardy ze Solní ulice na Velké náměstí (náměstí Republiky). Davy doposud blokovaly okolí Měšťanské besedykasárna pěšího pluku č. 35 s maďarskými vojáky, jejichž vůle podporovat monarchii však již byla nalomena projevy vzájemného sbratřování s Plzeňany. Slovní inzultaci se na nádraží nevyhnul bývalý český ministr-krajan Gustav Schreiner (1908–1910). Ředitelství škol vyhlásila po dohodě s Národním výborem do 3. listopadu prázdniny a začala s odstraňováním vnějších připomínek minulého režimu. Divadlo královského města Plzně zařadilo do repertoáru mimořádně Fidlovačku J. K Tyla, ve čtvrtek, opět mimo program, Libuši Bedřicha Smetany. V souladu se závěry jednání předsednictva (29. října, 11 hodin) a užšího výboru (29. října, 17 hodin) podnikl NV první kroky faktického výkonu státní moci. Jménem československého státu převzali Matouš Mandl, Luděk Pik, Vladimír Halík a František Bílek v 11 hodin plzeňské Škodovy závody (též závody v Bolevci, Doudlevcích, Nýřanech a Zieglerově Dole [dnes Nýřany] a podnik Spojené strojírny, a. s., dříve Škoda, Ruston, Bromovský a Ringhofer, Plzeň). Ve 12 hodin zopakovali Mandl a Pik tentýž krok na okresním hejtmanství. Předsednictvo NV vyslovilo již 29. října "naprostou nedůvěru" dosavadnímu hejtmanovi, bývalému místodržitelskému radovi Václavu Dvořákovi. Správu a kontrolu úřadu vyhradilo Mandlovi, Pikovi, Bernardu Guldenerovi a Václavu Paškovi. Administrativní a organizační řízení svěřilo prozatímně Karlu Richterovi. Naopka bez pokroku zůstalo vyjednávání s vojenskými orgány. Podle instrukcí z Prahy sice NV dosadil na staniční velitelství Františka Berdycha a na místní velitelství Josefa Koubka, avšak oba činovníci se zde dostali do izolace a formální výkon jejich dozorových pravomocí se stal naprosto iluzorní. Mimo jiné v důsledku tohot neúspěchu aktivoval NV vojenský (Václav Pašek, František Vrabec) a bezpečnostní referát (František Vrabec). NV získal pod svou kontrolu také policejní komisařství. Na jeho další činnost dozíral poté, co osazenstvo složilo slib věrnosti československému státu, Bernard Guldener. Hlavní zásluha na bezkonfliktním převodu státní policie náležela budoucímu prvnímu policejnímu řediteli Vladimíru Kračmářovi. "Důsledná očista" státního aparátu však měla být ve smyslu úvodní proklamace dílem 26 členů Úřednické rady v Plzni, do jejíhož čela byli s podporou NV zvoleni Antonín Bedřich Cipra, František Pavlík a Karel Rón. Ustavení obdobného orgánu, sedmičlenného rozhodčího soudu, inicioval NV v souhlasu s ministerstvem veřejných prací po událostech z 3.–4. prosince také ve Škodových závodech. Tříčlenná delegace NV (Mandl, Pik, Otakar Adam) prosadila v borské trestnici v 17 hodin osvobození první skupiny politických vězňů. Ředitelství ústavu pokračovalo v propouštění i 31. října, definitivně jej ukončilo 2. listopadu.


 • události

  6. 11. 1918
  Přednáška o davové sugesci


 • osoby

  František Bílek
  Václav Dvořák
  Bernard ml. Guldener
  Vladimír Kračmář
  Matouš Mandl

  další osoby (6)...


 • stavby

  Měšťanská beseda
  Kopeckého sady 13/59 Radnice
  náměstí Republiky 1/1 Kasárna 35. pěšího pluku
  Palackého náměstí 2/37


 • autor

  DM


Aktualizováno: 25. 02. 2022