Encyklopedie Plzně

28. říjen 1918 v Plzni

28. říjen 1918 v Plzni


 • 28. 10. 1918 


 • ulice

  Americká
  Koterovská
  Mikulášské náměstí
  náměstí Republiky

 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Zpráva o diplomatické nótě rakousko-uherského ministra zahraničních věcí Julia Andrássyho pronikla do Plzně přes redakci Nové doby krátce po 10. hodině zřejmě přímo z Vídně (z redakce Dělnických listů?) a z ředitelství státních drah kolem 10,30 hod. z Prahy. Ochota vlády akceptovat mírové podmínky prezidenta USA Thomase Woodrowa Wilsona z 18. října, hlavně pasáž "o právech národů rakousko-uherských, zejména o právech Čechoslováků a Jihoslovanů", byla v dané atmosféře interpretována nikoli jako pouhé příměří, výbrž jako kapitulace. Pod jejím dojmem propukla po poledni na Petrohradě demonstrace osazenstva železničních dílen. Průvod, v jehož čele bylo neseno úmrtní oznámení monarchie a symbolická rakev s vojenskou čapkou, se odebrala na Mikulášské náměstí, kde k němu z balkonu české reálky promluvili za české socialisty Josef Pávek a za sociální demokraty redaktor Jaroslav Koudelka. poté vzpomenul v Koterovské ulici obětí střelby z 21. čeervna a odtud se vrátil zpět do areálu dílen, kde proběhlo pomyslné uložení ostatků mocnářství. Místo hlíny zasypaly rakev vojenské čepice. Vlajková výzdoba, mj. též vlajky USA, se objevila kolem 12. hodiny i ve vnnitřním městě. Nejpočetnější dav se po 13. hodině shromáždil před okresním hejtmanstvím v Jungmannově třídě (dnešní Americká ulice), kde vyjadřoval svou nelibost vůči okresnímu hejtmanovi Václavu Dvořákovi (od 31. srpna nositel Řádu železné koruny III. třídy). Emoce přítomných mírnila dvojice reprezentantů Národního výboru, Matouš MandlLuděk Pik. ta se znovu prosadila i během tábora lidu na Velkém náměstí (náměstí Republiky). Teprve tehdy se před Měšťanskou besedou ukázala armáda. Třebaže se už jednalo o pouhou silovou demonstraci - vzápětí totiž jednatel NV L. Pik dosáhl stažení vojáků zpět na ubikace - vedl celý incident k tomu, že se dav vrhl na symboly ztělesňující nenáviděnou státní moc. Z budovy hejtmanství putovaly na dlažbu úřední vývěsky opatřené císařskými orly a dolů se poroučel též znak státní policie. Tímto momentem elán rozbíjení "starého Rakouska" kulminoval. Za postupně utichajícího zpěvu národních písní se demonstranti rozešli. Kontrolu sice opět převzala policie (ovšem beze zbraní), avšak v ulicích nočního města již musela tolerovat hlídky Sokola a Dělnických tělocvičných jednot. Pražskou proklamaci zákona o zřízení československého státu tak Plzeň po rušných událostech prvního dne samostatnosti prospala. Ještě během noci nechal NV plakátovat výzvu ke klidu a pořádku a za udržení své vlastní autority klíčového lokálního koordinátora převratu. Tuto svoji roli podpořil již v 17 hod. vydáním dalších dvou oficiálních dokumentů, jednak programového provolání České veřejnosti na Plzeňsku! Občané!, v němž oznamoval formální převzetí moci na území soudního okresu, jednak výzvou Českým rolníkům a velkostatkářům v západních Čechách!, jíž apeloval na rolnictvo na zachování alespoň momentální úrovně zásobování.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Václav Dvořák
  Matouš Mandl
  Luděk (Ludvík) Pik (Pick)


 • stavby

  Měšťanská beseda
  Kopeckého sady 13/59


 • autor

  DM


Aktualizováno: 24. 02. 2022