Encyklopedie Plzně

Vladimír Mandl

  Doc. JUDr. Vladimír Mandl


  • * 20.3.1899 Plzeň – † 8.1.1941 Nová Ves pod Pleší


  • advokát


  • nej...

   svět: Průkopník kosmického práva, letectví a kosmonautiky (patent výškové rakety)

  • zajímavé okolnosti

   Za okupace podporoval členy odbojové sítě I., respektive II. ilegálního vedení KSČ kraje Plzeň (M. Škardovou). V letech 1936–1940 spolupracoval na zřízení plzeňského odboru Technického muzea československého (neuskutečněno).


  • bydliště

   od 1930 Hálkova18, Plzeň


  • vzdělání

   1917–1921 Právnická fakulta Karlovy University Praha (doktor práv)
   1931 postgraduální studium na Friedrich-Alexanders-Universität v Erlangenu (říšskoněmecký doktorát práv)
   1932 habilitace (soukromý docent pro právo průmyslových podniků na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství Českého vysokého učení technického)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1921–1927 soudní praxe (advokátní kancelář JUDr. A. Schauera v Praze, advokátní kancelář JUDr. M. Mandla v Plzni)
   1. 3. 1927 samostatná advokátní kancelář v Plzni
   1933–1939 přednášel na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství Českého vysokého učení technického Právo průmyslové a průmyslovou politiku a na na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT a na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství Právo průmyslové.

  • odborné a zájmové organizace

   aviatika (člen Západočeského aeroklubu, 1929 získal diplom pilota – letce)
   Národohospodářský sbor západočeský (1935–1941)
   Společnost pro hospodářské a kulturní styky s SSSR (od 1933 zakladatel a předseda)


  • poznámky

   doktor práv české university Karlovy a říšské university v Erlangen
   docent průmyslového práva na České vysoké škole technické v Praze


  • obrazy

   img0170.jpg img1068.jpg img0172.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Bohumila Mandlová
   sňatek: 2. 7. 1930 Plzeň


  • děti

   Petr Mandl


  • rodiče

   Matouš Mandl
   Růžena Mandlová (Čiperová)


  • sourozenci

   Matouš Mandl
   Ludmila Šmídová (Mandlová)


  • ulice

   Hálkova
   bydliště


  • související odkazy

   https://www.portafontium.eu
   sňatek


  • autor

   ŠPf, Fan, JAN


Aktualizováno: 29. 11. 2019

Vladimír Mandl. Zdroj: Archiv města Plzně, Vladimír Mandl, sign. LP 612/1.