Encyklopedie Plzně

Štruncovy sady 1/493, Sokolovna ve Štruncových sadech č. p. 493

Sokolovna ve Štruncových sadech č. p. 493


 • ulice

  Štruncovy sady 1/493


 • vznik

  1892–1896


 • stavební vývoj

  Dvoupodlažní neorenesanční samostatně stojící budova obdélníkového půdorysu je symetrická vůči podélné ose. V přední části budovy je hlavní vstup s průjezdným portikem, za ním vestibul s jednoramenným schodištěm do předsálí ve zvýšeném přízemí a odtud vede hlavní schodiště do patra. Sál s galeriemi a pódiem je v zadní (vyšší) části budovy, zvýrazněné v rozích rizality. Vstupní průčelí se obracelo do dnes již neexistujícího náměstí při nábřeží Radbuzy.

  Za budovou jsou cvičiště. Sochařská výzdoba fasád byla v meziválečném období odstraněna, v letech 2010–2012 se vstupnímu průčelí vrátila původní podoba. Interiéry jsou dosud dobře dochovány.

  Západně od sokolovny je obytný domek, který byl původně součástí komplexu pavilonu žactva a dorostu (č. p. 493), postaveného r. 1921 dle návrhu Hanuše Zápala a demolovaného po požáru r. 1994.


 • obrazy

  img0512.jpg img0513.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Hanuš Zápal
  1921 návrh obytného domku č. p. 493


 • objekty

  Pamětní deska obětem 2. světové války
  pamětní deska: Štruncovy sady 0/01 Pamětní deska k deportaci Židů
  pamětní deska: Štruncovy sady 0/03 Závěrečný kámen sokolovny ve Štruncových sadech
  základní kámen: Štruncovy sady 0/04


 • události

  26. 1. 1942
  Transport židovských občanů z Plzně s označením "T" 22. 1. 1942
  Transport židovských občanů z Plzně s označením "S" 18. 1. 1942
  Transport židovských občanů z Plzně s označením "R" 22. 8. 1914
  První transport raněných 3. 8. 1914
  Tělocvična lazaretem
  další události (5)...


 • autor

  DM


Aktualizováno: 24. 03. 2021

Pohled na Sokolovnu a částečně na měšťanský pivovar. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 2632, sign. LP302/81.