Encyklopedie Plzně

Dominikánská 7/283, Dominikánská č. p. 283

Dominikánská č. p. 283


 • ulice

  Dominikánská 7/283


 • majitelé


  (1569 - 1576) Matěj Macek, uzdař

  (1576 - 1585) Jan Stupka

  (1585 - 1601) Tomáš Petlič

  (1601 - ?) Jan Sochor, Radnický řezník

  (? - 1711) Regina Kašpárková a Šebestián Kopr

  (1711 - ?) Daniel Šmuravius

  (? - 1836) Petr Braun

  (1836 - ?) Markéta Kocková, rozená Braunová


 • stavební vývoj

  V roce 1836 se při prodeji domu zmiňuje i stáj. Dům byl jednopatrový, při levé straně se nacházel vjezd s hladkým ostěním, vpravo od něj dvě místnosti, z nichž pravá byla zbudovaná jako krám. Za dvorkem se nacházelo zadní stavení o dvou místnostech a vedly k němu zvláštní schody. V přízemí budovy se všude nacházely klenby s pásy a mezi okny byl přizděn pilíř. Na střeše se nacházel barokní vikýř.

  V roce 1907 byla budova zbourána a postavena nová třípatrová v secesním slohu. Dominantou domu je kuželovitý arkýř s kruhovým oknem, lodžií a balkonem a vysoký trojúhelný štít s postranními atikami se sloupky. V dolní polovině fasády je imitováno kamenné kvádrování, je zdobena četnými štukovými reliéfy, barevnou sgrafitovou výzdobou a keramickými dlaždicemi.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Karel Bubla
  1906–1907 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 10. 03. 2021