Encyklopedie Plzně

Štruncovy sady 3/2741, Brána borců a tribuna atletického stadionu

Brána borců a tribuna atletického stadionu


 • ulice

  Štruncovy sady 3/2741


 • vznik

  1956–1959 / 1958–1960


 • stavební vývoj

  Plocha městského parku při soutoku Mře a Radbuzy, navazující na areál sokolovny, byla využita pro vybudování sportoviště Dobrovolné sportovní organizace Spartak - Závody. V. I. Lenina. Převážná část plochy, při jejímž severním okraji se nacházela hřiště na tenis, odbíjenou a košíkovou, při řece Radbuze pak hřiště na házenou a střelnice, byla vyhrazena lehkoatletickému stadionu oválného půdorysu (zprovozněn u příležitosti Spartakiády v roce 1955).

  Po jeho obvodu byly zemní valy s ochozy pro diváky, v příčné ose vyrostla na východní straně tradicionalistická brána borců. Do náspů byly zapuštěny objekty se zázemím sportovců, mezi pylony (železobetonová skeletová konstrukce) se nacházel ocelový spojovací most s prostory pro hudebníky a novináře.

  Na protější straně byla na postavena ocelová krytá tribuna, v jejíž spodní části bylo zázemí pro sportovce a veřejnost, včetně restaurace.

  V roce 2011 bylo sportoviště přestavěno na fotbalový stadion.


 • obrazy

  img0517.jpg img0518.jpg


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 24. 03. 2021

Stadion Spartak ve Štruncových sadech. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 6481, sign. LP 407/225.