Encyklopedie Plzně

Částkova, Koterovská, Stanko Vodičky, Park Chvojkovy lomy

Park Chvojkovy lomy


 • historický název

  Park přátelství

 • ulice

  Částkova
  Koterovská
  Stanko Vodičky


 • stavební vývoj

  Centrální park nového sídliště Slovany byl založen v místě bývalých pískových lomů Josefa a Vojtěcha Chvojkových. Autoři vycházeli z myšlenek prezentovaných r. 1958 na výstavě EXPO v Bruselu a prostor rozčlenili do zpevněných, travnatých i vodních ploch nepravidelných geometrických tvarů (dochován amfiteátr s jevištěm zastřešeným polygonálními deštníky). Severní část parku v 80. letech 20. století ustoupila novostavbě plaveckého areálu.

  Ve 2. polovině 90. let 20. století proběhla revitalizace parku, záměrně potlačující původní geometrické řešení. Park situovaný v zahloubeném terénu protíná systém měkce zvlněných cest, které spojují jednotlivé prvky inspirované mořem – centrální vodní plochu s keramickým majákem, odpočívadla a dětské hřiště. Na travnatých plochách jsou umístěny dřevěné sochy a pomník Milník bigbítu od Jaroslava Šindeláře.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Ivan Hostaša
  995–1997 plastika majáku společně s Václavem Šmolíkem Miloslav Hrubec
  1965–1970 architekt společně s Bohumilem Kmínkem Jaroslav Šindelář
  autor pomníku Milník bigbítu Václav Šmolík
  1995–1997 plastika majáku společně s Ivanem Hostašou


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021