Encyklopedie Plzně

Němejcova 2/1722, Českobratrský kostel Mistra Jana Husi

Českobratrský kostel Mistra Jana Husi


 • ulice

  Němejcova 2/1722


 • vznik

  1922–1925


 • stavební vývoj

  Nárožní stavba na půdorysu čtverce s okoseným rohem, plochou střechou (s jehlanovým světlíkem) a směrem do ulice se šikmými střechami. Dvoupodlažní trakt galerií, umístěný při obou ulicích, svírá čtvercový shromažďovací prostor završený kupolí a proskleným stropem.

  V nároží je hranolová věž s hlavním vstupem, vestibulem s vyrovnávacími schody a schodišti na galerii a do podkroví. Dispoziční řešení bylo inspirováno evangelickým kostelem v Přelouči.

  Původní návrh fasád vycházel z baroka, detaily měly být rondokubistické, avšak Bohumil Chvojka během stavby návrh fasád přepracoval.

  Autorem výmalby stěn a kupole ve stylu art deco je Václav Šustr, nábytek navrhl architekt Jan Čeček.

  V roce 1956 byla podle návrhu B. Chvojky rozšířena galerie pro nové varhany.


 • obrazy

  img0139.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Bohumil Chvojka
  1922–1925 architekt


 • objekty

  Pamětní deska obětem 2. světové války
  pamětní deska: Němejcova 2/01 Pamětní deska Enenezeru Otterovi a Janě Otterové
  pamětní deska: Němejcova 2/02


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 04. 2021

Českobratrský kostel M. Jana Husa. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka negativů, sign. N 415/19.