Encyklopedie Plzně

Školní náměstí 1/34, Základní škola Martina Luthera

Základní škola Martina Luthera


 • historický název

  Budova smíšené školy ve Škvrňanech

 • ulice

  Školní náměstí 1/34


 • vznik

  1896–1898


 • stavební vývoj

  Monumentální novorenesanční budovu na půdorysu L postavila škvrňanská obec v průčelí návsi (na místě staršího tzv. Zahradkovského dvora) jako náhradu za již nevyhovující starší školní budovu z poloviny 19. století.

  Původně smíšená škola byla r. 1906 rozdělena na obecnou (chlapeckou a dívčí) a měšťanskou (nejprve jen chlapeckou, později i dívčí). Budova původně obsahovala kapli určenou i veřejnosti – byla umístěna v ose hlavního traktu, procházela přízemím a prvním patrem a zasahovala do dvora velkým rizalitem s půlkruhovou apsidou. V nikách po stranách vchodu byly původně umístěny sochy sv. Josefa a sv. Václava. Kaple byla r. 1923 zrušena a přeměněna na tělocvičnu a učebnu. V ose nad rizalitem vybíhá věž završená bání s hodinami a původně dvěma zvony.

  V 90. letech 20. století prošla škola kompletní rekonstrukcí, při níž byla obnovena i kaple, a dnes zde sídlí Základní škola Martina Luthera, s. r. o. Školní budova je posledním objektem někdejší návsi Škvrňan, kterou tvořily především klasicistní statky. Ves, připojenou r. 1924 k Plzni, poškodily za války nálety na blízké Škodovy závody.

  V r. 1967 byla zbylá původní vesnická zástavba zbořena, aby uvolnila místo novému sídlišti.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Josef Houdek
  1896–1898 stavitel


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021