Encyklopedie Plzně

Pobřežní, Kulturní dům Peklo a Pilsen Memorial Pilsen

Kulturní dům Peklo a Pilsen Memorial Pilsen


 • historický název

  Dělnický spolkový dům Peklo (Společenský dům)

 • ulice

  Pobřežní


 • majitelé

  Spolek pro udržování dělnického spolkového domu v Plzni: do roku 1948, kdy byl zabrán komplex budov v Pobřežní ulici a po likvidační valné hromadě v březnu 1952 přešly podíly Spolku v tiskařských závodech Grafika a družstvu Společenský dům na ROH.

 • provozovny

  Dělnický spolkový dům Peklo (Společenský dům): hostinec Peklo v Pobřežní ulici č. p. 43 zakoupil 25. 4. 1894 Spolek pro zbudování dělnického spolkového domu v Plzni (od roku 1908 Spolek pro udržování dělnického spolkového domu Peklo v Plzni), který byl přestavěn na první dělnický spolkový dům v Rakousko-Uhersku.

  V letech 1905–1906 byl postaven nový sál (velká dvorana). Po roce 1918 sloužily všem spolkům, zejména vzdělávacím (Dělnické besedě, později Dělnické akademii), jako centrum společenského života a plzeňské sociální demokracie, redakci Nové doby a Dělnické knihtiskárně. Adaptací sousední Fischerovy vily byla rozšířena knihtiskárna, roku 1920 prostory redakce.

  V letech 1937–1939 vyrostla novostavba vstupní a kavárenské budovy. Poprvé sloužila při tzv. VI. jubilejní dělnické, živnostenské a hospodářské výstavě v Plzni v létě 1938, kdy byl celý areál nacházející se při řece Mži propojen s novým Městským výstavištěm.

 • firmy a instituce

  Bio Peklo (od roku 1909 První stálé elektrické divadlo v Plzni) nejprve provizorně promítalo v pavilonku na protějším břehu řeky, později ve velkém sále spolkového domu až do roku 1932, kdy bylo přemístěno do koncertního a tanečního sálu hotelu Smitka, dnešního Slovanu (Bio Alfa).


 • stavební vývoj

  V místech bývalého městského opevnění a v jeho těsné blízkosti si založil purkmistr Martin Kopecký na počátku 19. století soukromou zahradu s klasicistním altánem.

  V r. 1894 získali pozemky sociální demokraté za účelem vytvoření svého společenského střediska – připojili bývalou vlastní vilu stavitele Emiliana Fischera (č. p. 780) a postavili budovu s velkou dvoranou (č. p. 43, na místě altánu) a později i mezilehlý vstupní a kavárenský objekt (č. p. 2220). Bývalá vila je třípodlažní stavba s dvojicí věží v hlavním průčelí a s vnitřními prostory seskupenými kolem čtvercového atria s prosklenou střechou.

  Objekt dvorany (velkého sálu umístěného v suterénu) se do ulice obrací novorenesančním průčelím s dvojicí štítů. Součástí funkcionalistické vstupní části byla původně také střešní terasová kavárna s výhledem na Lochotín. Po druhé světové válce vznikly v předprostoru velké dvorany nové interiéry.

  Zahrada při řece byla zničena v 80. letech 20. století výstavbou kapacitní průtahové silnice. Dnes objekt slouží jako administrativní budova (č. p. 780) a městský koncertní a společenský dům (č. p. 43), v č. p. 2220 jsou od r. 2005 prostory pro expozici americké armády „Patton Memorial Pilsen“.


 • obrazy

  img0187.jpg img0188.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Městské výstaviště
  Radčická 2/2861


 • významné osoby

  Emilian Fischer
  1882–1886 stavitel a původní majitel vily Martin Kopecký
  založil si zde soukromou zahradu s altánem


 • události

  5. 12. 1918
  Destinnová v Pekle 10. 11. 1918
  Jednání odborů 7. 11. 1918
  Výročí bitvy na Bílé hoře 29. 7. 1917
  Sociální politická schůze 1. 5. 1917
  Překvapivé prvomájové oslavy
  další události (22)...


 • autor

  DM, JAN


Aktualizováno: 01. 04. 2021

Peklo Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka rukopisů, sign. 34b 23, O 542