Encyklopedie Plzně

U Prazdroje, Areál Plzeňského Prazdroje

Areál Plzeňského Prazdroje


 • historický název

  Měšťanský pivovar a první plzeňský akciový pivovar

 • ulice

  U Prazdroje


 • vznik

  1839–1842


 • stavební vývoj

  V letech 1839–1842 nechali právováreční měšťané postavit empírový komplex pivovaru (navrhl František Filous) se sladovnou na místě zvaném Bubeneč mezi řekou Mží a silnicí do Doubravky. Vzhledem k rostoucímu odbytu byl pivovar rozšiřován o další budovy po obou stranách silnice, která byla v r. 1867 odkoupena a stala se podnikovým nádvořím, uzavřeným na jižním konci branou.

  Z etapy rozvoje areálu v závěru 19. století pochází neogotická hodinová věž (1887), nová Jubilejní brána a dominantní sladovna II. (1893–1896). Po r. 1900 získal pivovar moderní technické zázemí včetně vodojemu a budovy elektrárny se secesní výzdobou (1907), po první světové válce byla dokončena reprezentační administrativní budova a začala se stavět varna (dokončena 1928–1931).

  Kolem r. 1930 proběhly zásadní kroky směrem k modernizaci areálu. Proti hlavní bráně uzavřela nádvoří budova výstavu (místo expedice zboží do vagonů i automobilů) s železobetonovým zastřešením (1929–1930) a stavbou vily v sousedství hlavní brány a administrativní budovy bylo zkomponováno celé reprezentační průčelí komplexu při pohledu od Nádražní třídy.

  Z poválečné obnovy pochází budova štoků a spilek (1949–1952), v 90. letech 20. století upravená na návštěvnické centrum přístupné přes nádvoří (rovněž otevřené veřejnosti). Varna (rozšířená o nové křídlo v letech 1973–1977 a v r. 2004 o prosklenou přístavbu) byla upravena na expozici pro veřejnost (v suterénu obsahuje stavební konstrukce původního pivovaru).

  Současné výrobní objekty jsou ve východní části areálu. Za nimi se nachází areál bývalého Prvního plzeňského akciového pivovaru („Gambrinus“), vystavěného v letech 1869–1870 a v r. 1928 ovládnutého Měšťanským pivovarem. Zachována je hlavní brána z Rokycanské třídy, varna a administrativní budova. Také zde je zřízen návštěvnický okruh.


 • obrazy

  img0497.jpg img0479.jpg img0513.jpg img0480.jpg img0481.jpg img0482.jpg img0487.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Varna Měšťanského pivovaru v Plzni
  U Prazdroje 28
  v areálu pivovaru
  Správní budova
  U Prazdroje 5/2496
  v areálu pivovaru
  Jubilejní brána
  U Prazdroje 7
  v areálu pivovaru
  Věžový vodojem
  U Prazdroje 7/2505
  v areálu pivovaru
  Reprezentační budova
  U Prazdroje 9/2498
  v areálu pivovaru

  další stavby (2)...


 • významné osoby

  František Filous
  1839–1842 architekt Hanuš Zápal
  1917 reprezentační budova Měšťanského pivovaru


 • objekty

  Pomník obětem druhé světové války
  pomník: U Prazdroje 0/01


 • události

  5. 10. 1842
  První vaření piva 2. 1. 1839
  Výzva k postavení nového pivovaru


 • autor

  DM


Aktualizováno: 24. 03. 2021

Měšťanský pivovar v Plzni. Zdroj: Archiv města Plzně, Místopisná sbírka Ladislava Lábka, sign. 80/100.