Encyklopedie Plzně

Goethova 1/2704, Goethova č. p. 2704

Goethova č. p. 2704


 • historický název

  Státní banka československá

 • ulice

  Goethova 1/2704


 • vznik

  1975 (úvodní projekt) –1981 (budova) / 2012–2013 (rekonstrukce - Radka Kabelová a Robert Wild)


 • stavební vývoj

  Sedmipodlažní monumentální budova, umístěná na podnoži, přechází v terasově uspořádaný nábřežní prostor řeky Radbuzy.

  Hlavní podlaží je v prvním patře, kde do Goethovy ulice předstupuje hmota prostoru haly pro klienty a k nábřeží obdobná hmota zasedacího sálu. Plášť budovy, která má monolitický železobetonový skelet, byl řešen kombinací plných ploch s obkladem a prosklených ploch členěných výraznými svislými prvky.

  Ve své době přínosné bylo navázání na sousední starší budovu a zohlednění pohledů na historické jádro města půdorysným tvarováním. V interiérech měla své místo četná umělecká díla Rudolfa Svobody, Jaroslava Pleskala a Savvase Vojatzoglu.

  V letech 2012–2013 probíhá modernizace pláště stavby pro Komerční banku s použitím soudobých technologií. Autoři zdůraznili horizontalitu budovy, její základní členění však respektují. Obelisk, součást památníku, byl upraven na Památník obětem komunistického teroru.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Vladimír Belšán
  1975–1981 architekt Jaroslav Pleskal
  autor sochařské výzdoby Rudolf Svoboda
  autor sochařské výzdoby Miloslav Sýkora
  1975–1981 architekt


 • objekty

  Památník obětem komunistického teroru
  památník: Anglické nábřeží 0/02


 • autor

  DM


Aktualizováno: 23. 03. 2021