Encyklopedie Plzně

Goethova 3/393, Německé divadlo

Německé divadlo


 • ulice

  Goethova 3/393


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1977


 • vznik

  1868–1869


 • stavební vývoj

  Rozsáhlý dvoupodlažní objekt v řadové zástavbě, jehož klasicizující hlavní průčelí, orientované do Goethovy ulice, završovala vysoká atika a v ose symetrie hmota provaziště ukončená trojúhelným štítem a střechou tvaru kupole.

  Interiérovou výmalbu provedl Hugo Ullik. Na volné ploše mezi nábřežím a divadlem, kde se ve 30. letech 20. století plánovala stavba budovy Městské galerie, stál později pomník J. V. Stalina. V roce 1957 se uskutečnila soutěž na řešení širšího okolí pomníku, v níž autoři navrhovali rekonstrukci a dostavbu divadelní budovy. Měla vzniknout rozsáhlá stavba, která by tvořila čelo širokého prospektu od nádraží.

  Budova divadla a navazující Německý dům a další stavby byly zbořeny v roce 1977, Stalinův pomník byl odstraněn již v roce 1962 (socha je zachována v soukromé sbírce). V těchto místech následně vznikla rozsáhlá budova banky a Památník československo-sovětského přátelství.


 • obrazy

  img0450.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Prokopova č. p. 102
  Prokopova 14/102
  Komorní divadlo vzniklo po zboření Německé divadla


 • významné osoby

  Josef Niklas
  1868–1869 autor plánů divadla Martin Stelzer
  1868–1869 stavitel podle plánů architekta Josefa Niklase Hugo Ullik (Ulík)


 • objekty

  Památník československo-sovětského přátelství
  památník: Anglické nábřeží 0/01


 • události

  21. 10. 1869
  Otevření německého divadla


 • autor

  DM


Aktualizováno: 23. 03. 2021

Budova německého divadla v Plzni. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 1952, sign. LP292/6.