Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Dnešní Rooseveltova ulice č. or. 2, 4, 6, před 1898. Zdroj: Archiv města Plzně, Místopisná sbírka Ladislava Lábka, kart. 20.