Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Kroftova ulice (dnešní ulice Edvarda Beneše). Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 2694, sign. LP 303/43.