Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Smetanovy sady - pomník Josefa Františka Smetany. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 2576, sign. LP302/28.