Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Stanoviště drožek v Kopeckého sadech, vpravo je vidět ústí Goethovy ulice. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka rukopisů, sign. 34b23.