Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Pohled do tehdejší Poděbradovy třídy směrem od Radbuzy k domu U Zvonu během povodní v roce 1890. Foto Č. Hrbek. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka rukopisů, sign. 34b23.