Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Dnešní Rooseveltova ulice, nedatováno. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 9675.