Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Městské lázně. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 858, sign. LP262/47.