Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Pohled na Mlýnskou strouhu kolem roku 1912. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka rukopisů, sign. rkp. 34b23.