Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Saský most. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 921, sign. LP263/33.