Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Petr Němejc. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 081, sign. LP 518/3.