Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Dnešní Rooseveltova 74, nedatováno. Zdroj: Archiv města Plzně, Místopisná sbírka Ladislava Lábka, kart. 20.