Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Pohled na právovárečná vrata v Malé ulici Zdroj: Archiv města Plzně, Místopisná sbírka Ladislava Lábka, kart. 29.