Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Vila vrchního ředitele a sládka, správní budova a Jubilejní brána. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 895, sign. LP263/7.