Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Saský most, dvacátá léta 20. století. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 2108, sign. LP295/24.