Encyklopedie Plzně

Třetí návštěva Františka Josefa I. v Plzni

Třetí návštěva Františka Josefa I. v Plzni


 • 7. 9. 1874 


 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Tentokráte přijel František Josef I. do Plzně vlakem kolem půl dvanácté dopolední. U vchodu plzeňského nádraží stálo na 1300 horníků z okolních dolů, členové plzeňského i kralovického Sokola, sbor městských i dobrovolných hasičů, plzeňští řezníci a mnozí další. Samozřejmě nesměl chybět ani sbor ostrostřelců z Plzně, kterým císař před necelými deseti lety věnoval císařský prapor.

  Prvně byl císaři představen purkmistr města František Pecháček, který císaře oslovil česky, jenž mu odpověděl taktéž v české řeči. Poté mu byli představeni další hodnostáři. Jeho Veličenstvo se zajímalo o stav města a vyjádřilo obdiv nad jeho rozkvětem. Poté přehlédlo předstoupené spolky. Pro císaře byla připravena snídaně, při níž zpíval Hlahol a Liedertafel. Jídlo přichystal hostinský Ferdinand Dítě.

  O této návštěvě se psalo již den před jejím uskutečněním s tím, že se chystají velké přípravy na její uskutečnění. Taktéž byl uveřejněn „pořádek při slavnosti uvítání J. M. královské v král. městě Plzni“. Uvedeno tak bylo, kdy mají cestující opustit nádraží a spolky vejít dovnitř. Od kdy budou obsazené vchody do nádraží. Uvedeno bylo také, v jakém pořadí mají přijíždět jednotlivé vozy. Samotné popsání uskutečněné návštěvy císaře vyšlo v Plzeňských novinách dne 10. září 1874.


 • prameny, literatura


 • události

  9. 9. 1905
  Poslední návštěva Františka Josefa I. v Plzni 16. 8. 1904
  Pátá návštěva Františka Josefa I. v Plzni 27. 8. 1885
  Čtvrtá návštěva Františka Josefa I. v Plzni 25. 6. 1864
  Druhá návštěva Františka Josefa I. v Plzni 4. 9. 1847
  První návštěva Františka Josefa I. v Plzni


 • osoby

  František Pecháček


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 28. 08. 2019