Encyklopedie Plzně

Příchod Hynka Pally

Příchod Hynka Pally


 • 1864 (jaro)


 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Do Plzně přišel z Prahy hudební skladatel a činovník Sokola Hynek Palla, aby zde vedl sokolskou jednotu. Zároveň se stal sbormistrem Hlaholu a učitelem zpěvu a tělocviku na 1. reálce.


 • prameny, literatura


 • události

  26. 10. 1863
  Založení tělocvičné jednoty Sokol 30. 10. 1862
  Vznik zpěváckého spolku Hlahol


 • autor

  DM


Aktualizováno: 01. 08. 2019