Encyklopedie Plzně

Možné ukrytí českých korunovačních klenotů v Plzni

Možné ukrytí českých korunovačních klenotů v Plzni


  • 20. 5. 1422 


  • charakteristika

    Ještě před očekávaným obležením Karlštejna husitskými vojsky nechal král Zikmund odvézt do bezpečí tam uložené české korunovační klenoty, údajně do Plzně. Byly prý uloženy v kryptě kostela sv. Bartoloměje. Zpráva není jednoznačná (mohlo jít i o hrad Velhartice) a případné uložení v Plzni asi nebylo dlouhé. Konečnou stanicí klenotů byla města mimo České království.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 05. 02. 2019