Encyklopedie Plzně

První městský archivář

První městský archivář


 • 4. 6. 1869 


 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Martin Hruška (1815–1871), radní protokolista a registrátor, byl za své zásluhy při uspořádání starých městských listin a sepsání kroniky jmenován správcem městského archivu. I když po jeho smrti nebyla funkce archiváře obsazena a roku 1879 se stal archiv součástí muzea, pokládá se toto datum za počátek novodobé archivní péče v Plzni.


 • prameny, literatura


 • události

  23. 6. 1948
  Stěhování archivu 26. 9. 1899
  Archiv jako samostatný ústav


 • osoby

  Martin Hruška


 • autor

  DM


Aktualizováno: 31. 07. 2019