Encyklopedie Plzně

Demonstrace proti měnové reformě

Demonstrace proti měnové reformě


 • 1. 6. 1953 


 • ulice

  náměstí Míru
  náměstí Republiky
  náměstí T. G. Masaryka
  Solní
  Veleslavínova


 • charakteristika

  V reakci na měnovou reformu proběhly v Plzni bouřlivé demonstrace. Krátce po 6. hodině ranní došlo ve Škodových závodech k prvním projevům nespokojenosti. Práci zastavilo na 4000 dělníků, především v 1. strojírně v elektrotechnickém závodě v Doudlevcích. Asi 2000 demonstrantů z hlavního závodu opustilo areál Škodovky a vydalo se do centra města. Podobný průvod se vydal také z doudleveckého závodu. Při cestě na náměstí Republiky došlo k prvním potyčkám s bezpečnostními složkami a Lidovými milicemi. Na náměstí dorazily zástupy obyvatelstva (podle odhadů se jednalo až o 20 000 lidí) krátce před 10. hodinou. Protest proti měnové reformě se změnil na mohutnou protikomunistickou demonstraci. Předseda JNV Josef Mainzer byl demonstranty vypískán, přítomní vojáci, povolaní k rozehnání demonstrace, odmítli splnit rozkaz. Demonstranti vnikli do budovy radnice, demolovali její zařízení, ničily obrazy a busty státníků a vyhazovali je z oken. Části demonstrantů se podařilo obsadit budovu krajského soudu ve Veleslavínově ulici. Další část demonstrujících odešla k budově rozhlasu na náměstí Míru a k poště v Solní ulici. Průvod prošel centrem Plzně a okolo 14. hodiny se zastavil na Dukelském náměstí (dnešní náměstí T. G. Masaryka), kde se shromáždil kolem pomníku. Z Dukelského náměstí se průvod vydal na Jižní Předměstí. Na mostě přes železniční trať došlo ke střetu s Lidovými milicemi a příslušníky Pohraniční stráže. Části demonstrantů se podařilo násilím vniknout přes 4. bránu do Škodových závodů. Mezi 14.–17. hodinou se náměstí Republiky znovu zaplnilo nově příchozími dělníky, kterým skončila pracovní směna. Situace se opět zdramatizovala, došlo k vážným mezi demonstranty a ozbrojenými složkami. Do Plzně se však začaly stahovat bezpečnostní posily z celé republiky. Okolo 17. hodiny přijeli milicionáři z Prahy, následovaly bezpečnostní složky z Kladna, Aše a mnoha dalších míst. Demonstranti byli vytlačeni z náměstí Republiky a kolem 18. hodiny bylo náměstí vyklizeno. Podle odhadů bylo při srážkách zraněno asi 200 osob.
  Na příkaz vedení KSČ (pravděpodobně tajemníka KV KSČ v Plzni Čestmíra Císaře) došlo v podvečerních hodinách k „antidemonstraci“, jejímž cílem bylo podpořit měnovou reformu a politiku KSČ. Průvod 200–500 osob procházel Plzní a skončil na Dukelském náměstí, kde jeho účastníci strhli kolem 19. hodiny Masarykův pomník. Litinová socha TGM byla potom roztavena a zbytek pomníku byl rozbourán a odvezen.


 • prameny, literatura


 • události

  6/1953
  Justiční vypořádání s demonstranty 6/1953
  Mimojustiční vypořádání s demonstranty 6/1953
  Nucené vystěhování


 • objekty

  Pamětní deska povstání 1. června 1953
  pamětní deska: náměstí Republiky 1/08 Pamětní deska k prvnímu povstání v zemích východního bloku proti komunismu
  pamětní deska: náměstí T. G. Masaryka 13/01


 • autor

  DM


Aktualizováno: 23. 07. 2019