Encyklopedie Plzně

Prezident T. G. Masaryk v Plzni

Prezident T. G. Masaryk v Plzni


 • 17. 5. 1919 


 • charakteristika

  Impozantní, alespoň dílem nearanžované přijetí připravila Plzeň prezidentu T. G. Masarykovi. Ze svého jednodenního pobytu věnoval Masaryk pozornost v první řadě Škodovým závodům a jejich osazenstvu. Nevynechal však ani návštěvu Nebe, Pekla, nemocnice a radnice. Nikoli neprávem byl v budoucnosti věnován velký prostor interpretacím jeho odpoledního projevu ve velké montovně Škodovky, v němž se zmínil o otázkách socialismu a socializace. Nenásilně zde navázal na svůj předválečný přednáškový cyklus O vývoji novodobého učení socialistického (1907). Hold, jehož se prezidentu dostalo, však náležel také důstojnému chování plzeňské sociální demokracie v letech 1914–1918 a oběma jejím klíčovým osobnostem Gustavu HabrmanoviLuďku Pikovi. Z drobnějších epizod stojí za zmínku, že při ranním příjezdu jej před radnicí vítala chlebem a solí Marie Škardová. Příznačná byla též skutečnost, že se v programu nenalezl prostor pro nečeské obyvatelstvo města.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Gustav Habrman
  Luděk (Ludvík) Pik (Pick)


 • autor

  DM


Aktualizováno: 22. 07. 2019