Encyklopedie Plzně

Požár věže kostela sv. Bartoloměje

Požár věže kostela sv. Bartoloměje


 • 6. 2. 1835 


 • ulice

  náměstí Republiky

 • katastr

  Plzeň

 • místo

  kostela sv. Bartoloměje


 • charakteristika

  Dne 6. února 1835 krátce po třetí hodině ranní došlo během bouřky k požáru věže kostela sv. Bartoloměje. V této době zazněly dvě hrozivé hromové rány, jenž svou razancí mohly připomínat až zemětřesení. Ve čtvrt na čtyři bylo zpozorováno první nepatrné světélko od ohně a až po jeho nahlášení hlásnému byl rozpoznán oheň v nejvyšší části kostelní věže. V této chvíli byl vyhlášen pomocí bubnů a zvonů poplach, který přitáhl na náměstí řadu lidí. Ti však zatím spíše nečinně přihlíželi ničivému živlu. O záchranu věže se pokusili až dva tesaři, kteří měli v úmyslu hořící část věže uříznout, na což jim ovšem jejich vlastní síly nestačily, jelikož požár se stále rozšiřoval.

  Ve tři čtvrtě na šest byly zničeny hodiny z roku 1803 od pražského hodináře Landessperga. Oheň se dále rozšiřoval a již neohrožoval pouze zvony a kostelní střechu, ale hořící trámy začaly ohrožovat i okolní domy. Proto dal přítomný c. k. nejvyšší polní strážmistr Prokop hrabě Hartmann z Klarsteinu povolat k hašení císařské vojsko a hašení se stávalo organizovaným. Vojáci se spolu s přítomnými tesaři dostali na střechu kostela a jejich příkladu poté následovali mimo jiných i důstojníci plzeňského pluku číslo 35.

  Do hašení se osobně zapojil i pan František Wanka, který se snažil s pomocí dvou mužů utěsnit dveře do kůru, aby se oheň nerozšířil i tam. Ovšem při této záslužné činnosti se zřítily zvony a všichni tři byli odmrštěni. Naštěstí se podařilo uhasit vzniknuvší oheň v kůru. Dveře do věže byly následně zazděny, a tak byly zachráněny před plameny kůr, kostel a především vzácné varhany.

  Oheň byl nakonec uhašen pomocí otvoru vytvořeného kameníkem na severní straně věže, kterým se stříkačkami stříkala voda. Poté následoval úklid sutin, jenž trval až do 19. února, přičemž byly nalezeny kusy rozbitých zvonů a také zvonovina.


 • účastníci

  Na hašení se nepodílel pouze budoucí pan purkmistr František Wanka, ale i řada dalších plzeňských měšťanů, například lékař Josef Škoda, mlynář Bernard Říha, stříkačku obsluhoval Jan Kuniovský, Václav Perner, Jakub Michl, Václav Kock. Ochránci kostela před plameny získali od zdejšího magistrátu písemné uznání a někteří z nich i peněžitou odměnu. Vojsku bylo za jeho účast vydáno 10 sudů piva a za zničenou obuv a šatstvo ještě obdrželo peněžitou odměnu.

 • zajímavosti

  Vznikla i česká báseň a německá elegie s námětem hořící kostelní věže. Autorem české skladby nazvané "Wěž Plzenská w plamenu, bleskem ztráwená dne 6. února 1835" byl profesor Josef Vojtěch Sedláček, který v ní mimo jiné vyzývá i k jejímu obnovení. Německou elegii poté sepsal prefekt plzeňského gymnázia Josef Stanislav Zauper, který ji nazval "Elegie auf den Thurmbrand zu Pilsen am 6. Februar 1835".

 • poznámka

  Vyklízení sutin trvalo až do 19. února 1835, ale již jedenáctého dne tohoto měsíce byl kostel vyčištěn natolik, aby mohlo být navráceno nejsvětější ciborium a socha Matky Boží. Mohlo tak dojít k obnovení bohoslužeb. Dále na řadě bylo obstarání nových zvonů, jelikož se v kostele nacházel pouze malý magnifikatní zvonek. Touto prací byl pověřen zdejší zvonař pan Václav Perner, který již v červnu téhož roku dodal kostelu první čtyři zvony. Ty byly 16. června 1835 vytaženy na prozatímní dřevěnou věž poblíž Sternberské kaple. Na věži sv. Bartoloměje se poprvé rozezněly až na Velký pátek roku 1837 (tj. 25. března 1837). Samotná oprava věže však trvala přes dva roky. Ukončena byla až 15. ledna 1838.


 • obrazy

  img0055.jpg img0056.jpg img0057.jpg img0058.jpg


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Požár věže kostela sv. Bartoloměje v Plzni"


 • události

  11/1837
  Dokončena oprava věže kostela 22. 4. 1684
  Blesk opět uhodil do věže kostela


 • osoby

  Václav Perner
  Josef Vojtěch Sedláček
  František Wanka
  Josef Stanislav Zauper


 • stavby

  Kostel svatého Bartoloměje
  náměstí Republiky


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 31. 07. 2019

Litografie zobrazující noční požár věže kostela sv. Bartoloměje, na které jsou vidět první zbíhající se osoby, jež přinášející žebřík a vezou stříkačku. Autor: Klimsch C. – Hennig C. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka...