Encyklopedie Plzně

Raabizace

Raabizace


 • 1. 3. 1777 


 • charakteristika

  Marie Terezie, královna uherská a česká, schválila návrh na provedení takzvané raabizace velkostatků, jehož autorem byl dvorní rada František Antonín Raab. Půda měla být rozdělena mezi poddané a roboty nahrazeny peněžními poplatky, což by zlepšilo ekonomické postavení poddaných a tím i jejich daňové schopnosti. Raabizace proběhla na plzeňském panství velmi rychle. Během dvou let bylo z 10 dvorů osm zcela rozděleno mezi nové majitele. Nebyla však dořešena slibovaná otázka roboty a 1. listopadu 1779 plzeňští poddaní přestali robotovat. Neklid se šířil i na sousední panství.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 5. 1783
  Uzavření raabizační smlouvy


 • autor

  DM


Aktualizováno: 01. 04. 2019