Encyklopedie Plzně

Tažení husitů ze západních Čech do Prahy

Tažení husitů ze západních Čech do Prahy


 • 3. 11. 1419 (3. - 8. 11. 1419)


 • charakteristika

  Tažení husitů z Plzně, Klatov, Domažlic a Sušice do Prahy pod vedením Václava Korandy a jeho stoupenců z řad nižší šlechty bylo výborně zorganizováno. Mělo ozbrojený doprovod s vozy, jednotlivé skupiny táhly pod městskými korouhvemi. Účastníci vyrazili 3. 11. (1419) ze Žinkov, do Prahy šli obloukem, vyhýbajíce se místům husitům nepřátelským, 6. 11 (1419) vítězně obstáli, na rozdíl od neozbrojených jihočeských "poutníků", ve střetnutí s protihusitským vojskem Petra ze Šternberka, spojili se s Jihočechy a po pravém břehu Sázavy a pak Vltavy vstoupili 8. 11. (1419) do Nového Města pražského.


 • prameny, literatura


 • události

  17. 9. 1419
  Shromáždění stoupenců husitství na hoře Bzí


 • autor

  DM


Aktualizováno: 04. 02. 2019