Encyklopedie Plzně

Nesouhlas s místem výslechu kacířů

Nesouhlas s místem výslechu kacířů


  • 4. 6. 1767 


  • charakteristika

    Arcibiskupská konzistoř vyslovila arciděkanu Janu Halíkovi svůj nesouhlas s tím, že lidé uvěznění pro kacířství jsou v Plzni vyslýcháni v arciděkanském domě a ne na radnici, což se nemá v budoucnosti opakovat.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 29. 03. 2019