Encyklopedie Plzně

Nařízení proti potratům

Nařízení proti potratům


  • 22. 3. 1767 


  • charakteristika

    Arcibiskupská konzistoř upozornila plzeňského arciděkana Jana Halíka na své nařízení ze 4. listopadu 1755 proti potratům a vzhledem k množícím se potratům jej žádala, aby kněžstvo ve městě zakročovalo a vychovávalo farníky podle uvedeného nařízení.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 28. 03. 2019