Encyklopedie Plzně

Zápisy o vyšetřování kacířů

Zápisy o vyšetřování kacířů


  • 12. 12. 1766 


  • charakteristika

    Plzeňská městská rada povinně zaslala arcibiskupské konzistoři v Praze k posouzení knihy plzeňské věznice se zápisy o vyšetřování kacířů. Konzistoř je vrátila prostřednictvím arciděkana Jana Halíka, který je uvedeného dne radě odevzdal a upozornil na platné předpisy. Knihy se nedochovaly, a proto dnes nelze posoudit, zda byla Plzeň při vyšetřování liberální nebo naopak přísná.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 28. 03. 2019