Encyklopedie Plzně

Výpis z plzeňské berní knihy o lidnatosti a rozloze panství

Výpis z plzeňské berní knihy o lidnatosti a rozloze panství


 • 1418 (1418 - 1419)


 • charakteristika

  Pořízen výpis z Plzeňské berní knihy, v němž je uveden rozsah plzeňského panství a naznačena jeho lidnatost. Patřily k němu Skvrňany (24 osedlých), Doudlevce (12 osedlých), Radobyčice (16 osedlých), Útušice (12 osedlých), Černice (27 osedlých), části Lobez (3 osedlí), Božkova (8 osedlých) a Koterova (5 osedlých). Výpis zřejmě vyjadřuje starší stav z doby brzo po založení města.


 • zajímavosti

  "Osedlý" byl berní jednotkou rovnající se jednomu sedlákovi, nebo čtyřem chalupníkům, či osmi zahradníkům. Na osedlé byla přepočtena i řemesla a živnosti.


 • prameny, literatura


 • události

  13. 3. 1543
  Zápis do zemských desek


 • autor

  DM


Aktualizováno: 04. 02. 2019