Encyklopedie Plzně

Jmenování zmocněnců v Plzeňském kraji

Jmenování zmocněnců v Plzeňském kraji


 • 26. 2. 1417 


 • charakteristika

  Václav IV., král český, oznámil městu, že jmenoval Jan Studenta, purkrabího hradu Křivoklát, a Jana Hájka z Hodětína, známého válečníka, svými zmocněnci v Plzeňském kraji a uložil jim, aby spolu s landfrýdem zde obnovili bezpečnost. Královo vojsko podniklo několik tažení proti odbojným šlechticům v kraji, pobývalo kratší dobu v Plzni a bylo posilováno městskými oddíly.


 • prameny, literatura


 • události

  1417
  Počátek vlády husitské teokracie v Plzni.


 • autor

  DM


Aktualizováno: 04. 02. 2019