Encyklopedie Plzně

Výpis o majetku města

Výpis o majetku města


  • 15. 5. 1753 


  • charakteristika

    Město si nechalo pořídit v souvislosti s tereziánským katastrem výpis o svém majetku. Sestával z 21 vesnic, kostela sv. Jiří v Doubravce, platu z dvorů v Ledcích a Zahrádce.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 20. 03. 2019