Encyklopedie Plzně

Žádost o navrácení děl

Žádost o navrácení děl


  • 12. 1. 1747 


  • charakteristika

    Plzeňská městská rada požádala královnu Marii Terezii, aby městu byla vrácena dříve zapůjčená čtyři děla, neboť "jakožto památka po císaři Ferdinandu II. Plzeňanům velmi vzácná jsou".


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 20. 03. 2019