Encyklopedie Plzně

Zákaz pobytu Židů v zemích Koruny české

Zákaz pobytu Židů v zemích Koruny české


  • 18. 12. 1744 


  • charakteristika

    S účinností od 1. července 1745 zakázala Marie Terezie, královna uherská a česká, dvěma edikty všem Židům pobyt v zemích Koruny české. Kromě toho jim pod pokutou zakázala přenocování byť i na jednu noc v Praze a dalších 36 českých městech včetně Plzně. Oficiálním důvode byla údajná kolaborace Židů s Pruskem, kterou však ano předpojaté úřední vyšetřování nepotvrdilo. Zákaz vyvolal protesty všech evropských mocností kromě Ruska a způsobil velké hospodářské ztráty (roku 1746 až 4 a půl milionu zlatých pouze v Čechách). Proto jej panovnice roku 1748 zmírnila.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 20. 03. 2019