Encyklopedie Plzně

Obrat ve válce

Obrat ve válce


  • 16. 6. 1742 


  • charakteristika

    Iniciativa ve válce s Bavorskem a Francií přešla od ledna 1742 na stranu Rakouska. Po míru vratislavském 15. června vystoupilo z protirakouské koalice Prusko a vzápětí Sasko. O den později se nevelká francouzská posádka v Plzni vzdala vojsku Marie Terezie. Do města dorazila jako první uherská jízda (husaři), přivítaná místními obyvateli s nadšením. Hlavní síly pod Karlem Alexandrem Lotrinským mířily na Prahu, v níž byla soustředěna naprostá většina francouzské válečné síly v Čechách, a 5. srpna ji začala obléhat.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 20. 03. 2019