Encyklopedie Plzně

Stížnosti na vrchnost

Stížnosti na vrchnost


  • 16. 2. 1742 


  • charakteristika

    Rychtáři a vesničtí konšelé z některých panství v západních Čechách na svém shromáždění v Plzni požadovali od velení francouzské posádky osvobození od robot a přednášeli také další stížnosti proti svým vrchnostem. Datum a místo shromáždění bylo možná zvoleno na základě fámy, že jakýsi generál projíždějící vsí Lužná na panství Bor u Tachova vybídl poddané, aby ti, kteří mají nějaké stížnosti, přišli uvedeného dne do Plzně. Zdejší velitel je odkázal na příští rozhodnutí císaře Karla VII., který však, již předtím informován svými úředníky o neklidu mezi českými poddanými, zaujal k jejich žádostem zásadně negativní stanovisko. K němu se postupně připojovali (po incidentech s venkovským obyvatelstvem) i původně tolerantní francouzští důstojníci.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 20. 03. 2019