Encyklopedie Plzně

Hodnocení městského archivu

Hodnocení městského archivu


  • 19. 4. 1736 


  • charakteristika

    Císařská renovační komise značně příznivě hodnotila stav plzeňského městského archivu a vydala předpis, jak má být v budoucnosti spravován.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 18. 03. 2019